Varstvo osebnih podatkov

Pravila zasebnosti

I. Kot upravnik obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti – ki so mu zaupani z veljavno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja, pa tudi za opravljanje tržne dejavnosti in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo. Družba skrbi za osebne podatke, ki jih obdeluje, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji (kot je zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679) ter internimi akti družbe.

II. VIRI OSEBNIH PODATKOV V OBDELOVANJU
od uporabnikov preko na spletnih straneh objavljenih obrazcev;

III. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V OBDELOVANJU
Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke spodaj navedenih kategorij fizičnih oseb, v kolikor jih iz zgoraj navedenih virov pridobi:

1. Kontaktni obrazec/povprasevanje: Ime, priimek, email naslov.
2. Prijavnica za letovanje: Ime, priimek, datum rojstva, naslov, posta, telefon, email naslov.

IV. PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kot upravnik obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke posameznikov na podlagi:

pogodbe (kot so pogodba o opravljanju storitev upravljanja, podjemne pogodbe, najemne pogodbe za skupne dele, včlanitev v klub);
zakona (izvajanje zakonskih pooblastil upravnika in njegovih dolžnosti – poročanje državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti);
zakonitega interesa (ki ga utemeljujemo z razlogi učinkovitejšega upravljanja, elektronskega poslovanja, izterjave obveznosti, intervencije, za potrebe sestave zapisnika, dokazovanja poslovne komunikacije, naročil, pogajanj za sklenitev posla in dokazov o sklenitvi posla, dokazov o reklamacijah);
prostovoljne izjave (kot je dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, udeležbe v nagradnih igrah).

V. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (zunanja IT podpora, odvetniki, izterjava), s katerimi je upravljavec sklenil ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov, pri čemer pri urejanju pogodbenega odnosa s pogodbenimi obdelovalci izhaja iz vsaj enake ravni varstva osebnih podatkov, kot jih zagotavlja sam. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV
Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do neavtomatizirane obdelave, pritožbe nadzornemu organu in umika soglasja k obdelavi.

VII. PRAVICA DO PRITOŽBE
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov oz. z odgovorom pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov upravnika niste zadovoljni, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (gp.ip@ip-rs.si), ki predstavlja nadzorni organ.

VIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Družba izvaja tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje.