Pravno poslovno svetovanje

– stanovanjsko upravljanje in gospodarstvo
– ponudba počitniških kapacitet in gospodarjenje z njimi
– inženiring-projektno svetovanje in ekologija
– finance in računovodstvo
– pravno poslovno svetovanje in pomoč
– tehnični in poslovni arhiv

Nudimo v sodelovanju s pooblaščeno odvetniško pisarno ter pogodbenimi izvajalci celovito storitev pravno poslovnega svetovanja. Z več partnerji imamo sklenjene trajne pogodbe, skozi kvalitetno ponudbo se trudimo storitev počasi širiti.

Predvsem nudimo stanovalcem večstanovanjskih hiš in drugim partnerjem celovit stvarnopravni servis, ki ga stranke redno koristijo. Podporo nudimo tudi na področju pridobivanja upravnih dovoljenj. V sferi pravno poslovnega svetovanja gre posebej omeniti tudi zavarovalni management, ki ga vršimo v okviru inženiringa ter kadrovsko – poslovno svetovanje.

Natančno se seznanjamo z novostmi na pravno – poslovnem področju, poseben poudarek dajemo zaradi potreb naših partnerjev stvarnopravnim, gospodarskopravnim, delovnopravnim, pogodbenopravnim predpisom in predpisom s področja ekologije.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”1″]