Arhiv

Arhiv je strokovno podprto področje, ki se ukvarja z zbiranjem, urejanjem, hranjenjem, razmnoževanjem in posredovanjem dokumentarnega in arhivskega gradiva.

V našem arhivu hranimo obsežno dokumentacijo, ki je nastala in še nastaja pri ustvarjanju in poslovanju Železarne Štore in njenih naslednikov, svojo storitev pa širimo in vedno znova prilagajamo potrebam uporabnikov.

Arhiviramo tehnično, finančno, kadrovsko, izvozno – uvozno in ostalo dokumentacijo, ki nastaja pri poslovanju družb.

Pri nas je na voljo posebej opremljen arhiv za shranjevanje originalov tehničnih načrtov, specializirali pa smo se tudi za shranjevanje dokumentacije podjetij po zaključenih stečajnih postopkih, sodelujemo z vrsto stečajnih upraviteljev.

Na voljo je posebej opremljen prostor in opremo za kopiranje načrtov do velikosti A-0 formata in ostale dokumentacije, ki nastaja pri poslovanju družb.

Pri arhiviranju dokumentacije upoštevamo vse zakonsko predpisane roke.

Sodelujemo z zgodovinskim arhivom Celje.

Dokumentacijo strokovno pregledamo, uredimo in jo tudi po želji naročnika odpeljemo v naš arhiv.