Predstavitev

Dobro utečena ekipa s svojimi zunanjimi sodelavci vam nudi opravljanje upravniških storitev.

Ukvarjamo se z upravljanjem večstanovanjskih zgradb ter poslovnih objektov in zemljišč, vzdrževanjem in sanacijo nepremičnin, prodajo nepremičnin, računovodsko finančnimi storitvami, pravnimi storitvami, ekologijo in inženiringom, s poudarkom na gradbenem, elektro in strojnem projektiranju ter nadzoru in dejavnostjo arhiviranja. Stanovanja in poslovne stavbe upravljamo v Štorah, Celju, Vojniku in Šentjurju.

Registrirani smo za opravljanje storitve upravljanja večstanovanjskih zgradb in tudi člani GZS (Gospodarske zbornice Slovenije) nepremičninskega združenja zbornice in podpisniki kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami. Smo tudi člani IZS (Inženirske zbornice Slovenije).

Imamo tehnično-strokovno, pravno, ekonomsko in operativno znanje, ki je potrebno za izvajanje upravljalskih funkcij in številnih drugih storitev, ki so vam na razpolago pri nas. To nam na področju stanovanjskega upravljanja omogoča kvalitetno opravljanje storitev. S svojimi izkušnjami in znanjem našim pogodbenim partnerjem nudimo strokovno svetovanje na različnih področjih, kar je v okviru storitve stanovanjskega upravljanja še posebej potrebno pri podpori odločanja etažnih lastnikov o večjih investicijsko – vzdrževalnih delih na skupnih delih in napravah objektov in v njihovih lastnih stanovanjih, če tako želijo.

Z izvajanjem storitev upravljanja zagotavljamo lastnikom in njihovim najemnikom nemoteno rabo nepremičnin in ohranjanje njihove vrednosti. Z etažnimi lastniki oz. z njihovimi pooblaščenimi predstavniki smo v stalnem stiku in tako vedno pripravljeni na intervencije bodisi na zahtevek posameznega etažnega lastnika ali njihovega predstavnika. Manjša tehnična opravila in motnje sami odpravljamo. Na voljo imamo usposobljene in v praksi preizkušene izvajalce vseh potrebnih strok oz. obrti, ki so potrebne za izvajanje vseh vzdrževalnih del. Po potrebi jih izbiramo med najzanesljivejšimi specializiranimi podjetji, pri čemer se trudimo za dosego kar najugodnejše cene storitve z zbiranjem več ponudb in poslovnimi pogajanji. Vsa dela načrtujemo in nadzorujemo z največjo skrbjo in pozornostjo.

Na željo lastnikov organiziramo hišniška dela in čiščenje objekta. Isto velja za dodatna dela (košnja, zimska služba).

Objekte v svojem upravljanju redno tedensko, po potrebi dnevno pregledujemo, še predvsem tiste, v katerih ni stalnega hišnika oz. vzdrževalca.