Prijavnica ze letovanje test

Ime in priimek

Datum rojstva

Naslov in pošta

Vaš telefon

Vaš e-naslov

Kraj letovanja

Obdobje letovanja

Imenski seznam oseb, ki bodo letovale z mano
Družinski član (navesti ime in priimer, ter datum rojstva):

Z oddajo tega obrazca se strinjam s Pogoji uporabe spletne strani.

Vsi podatki, predani družbi Storkom Štore d.o.o kot upravljavcu potom tega obrazca, se varujejo in zavarujejo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – Ur. l. RS, št. 94/2007 in spremembe), Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR, Uredba (EU) 2016/679) ter upravljavčenega Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov z dne 25. 5. 2018.