O nas

sedež:
Železarska cesta 1, 3220 Štore
tel.: 03 780 5 800
fax: 03 780 5 830
e-pošta: info@storkom.si

direktor: Anton Franulič
matična številka: 1511386.
id za DDV: 58348786
račun: 0400 1005 0383 535 Nova KBM, d. d.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 1024/2000 z dne 14.04.2000. Družba je na sodišču vpisana pod vložno štrevilko 1/07110/00. Osnovni kapital družbe je 60.090,13 EUR.

V družbi je zaposlenih dvanajst delavcev in šest zunanjih pogodbenih sodelavcev.

Za odlagališče Vrhe imamo certifikat sistema ravnanja z okoljem – standard ISO 14001:2004.

Organizacija dela v družbi je zastavljena tako, da lahko nudi celovito storitev na več področjih, tako smo zasnovani kot moderno organizirana družba, ki na vseh področjih dela nudi najkvalitetnejšo storitev.

Organizacijo družbe sestavljajo naslednja področja del:
– stanovanjsko upravljanje in gospodarstvo
– letovanje
– inženiring-projektno svetovanje in ekologija
– pravno poslovno svetovanje in pomoč
– tehnični in poslovni arhiv
– računovodstvo in finance
– gostinstvo