Kontakt

Storkom Štore, trgovina in poslovne storitve d.o.o.
(skrajšano Storkom Štore d.o.o.)
Železarska cesta 1
3220 Štore

TAJNIŠTVO

Tel. +386 3 780 58 00
E-mail info@storkom.si

DIREKTOR

Anton Franulič
Tel. +386 3 780 58 00
E-mail anton.franulic@storkom.si

POSLOVNA SEKRETARKA

Lucija Filič
Tel. +386 3 780 58 00
GSM +386 31 798 284
E-mail lucija.filic@storkom.si

GEODETSKE STORITVE

Petra Smogavec
Tel. +386 3 780 58 08
GSM +386 40 570 578
E-mail petra.smogavec@storkom.si

PRAVNA SLUŽBA

Gregor Franulič
Tel. +386 3 780 58 16
GSM +386 31 252 630
E-mail gregor.franulic@storkom.si

Maja Točaj
Tel +386 3 780 58 15
GSM +386 41 715 003
E- mail maja.tocaj@storkom.si

STANOVANJSKO UPRAVLJANJE

Vodja upravnikov:

Jure Franulič
Tel. +386 3 780 58 10
GSM +386 41 646 678
E-mail jure.franulic@storkom.si

Valter Jelen
Tel. +386 3 780 58 12
GSM +386 40 515 099
E-mail valter.jelen@storkom.si

Petra Smogavec
Tel. +386 3 780 58 08
GSM +386 40 570 578
E-mail petra.smogavec@storkom.si

Matej Topolak
Tel. +386 3 780 58 12
GSM +386 41 689 960
E-mail matej.topolak@storkom.si

Aleksander Novak
Tel. +386 3 780 58 01
GSM +386 41 429 803
E-mail aleksander.novak@storkom.si

VODJA LETOVANJA

Lucija Filič
Tel. +386 3 780 58 00
GSM +386 31 798 284
E-mail lucija.filic@storkom.si

FINANCE

Tjaša Jenič
Tel. +386 3 780 58 06
GSM +386 31 280 983
E-mail tjasa.jenic@storkom.si

Natalija Franulič
Tel. +386 3 780 58 06
GSM +386 31 219 382
E-mail natalija.franulic@storkom.si

ARHIV

Valter Jelen
Tel. +386 3 780 58 24
Tel. +386 3 780 58 12
GSM +386 40 515 099
E-mail valter.jelen@storkom.si