Odlagališče metalurških odpadkov

Družba Storkom Štore, d.o.o., je upravljavec odlagališča Vrhe na opuščenem peskokopu Vrhe, med zaselkoma Zgornje Vrhe in Kresnike. Odlagališče Vrhe ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov in okoljevarstveno dovoljenje po Zakonu o varstvu okolja.

Z metalurškimi odpadki odlagamo oz. zasipavamo jame odkopanega prostora, ki so nastale po večletni eksploataciji kremenčevega peska, kot sanacija peskokopa Vrhe v rudarskem okolju. Metalurški odpadki so v 100 % nenevarni. Odlagajo se le odpadki, za katere je predhodno pridobljena ocena odpadka.