Ostale dejavnosti

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj je rezervni sklad?

Rezervni sklad je instrument za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Gre za pomemben institut novega stanovanjskega zakona, ki ga je sicer predpisal že stvarnopravni zakonik z začetkom leta 2003. Stanovanjski zakon, ki je začel veljati 14. oktobra 2003, pa rezervni sklad podrobneje opredeljuje in dodaja vrsto varovalk, ki zagotavljajo varnost sredstev, zbranih v skladu.

Čemu je namenjen rezervni sklad?

V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je torej zagotoviti oz. izboljšati vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa porazdeliti finančna bremena lastnikov na daljše obdobje.

Kdo je dolžan vplačevati v rezervni sklad?

Vplačevanje v rezervni sklad je skladno z 41. členom novega stanovanjskega zakona in s 119. členom stvarnopravnega zakonika izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako da se ta obveznost ne more prenesti na najemnika, razen če se lastnik in najemnik o tem posebej sporazumeta.

Poiščite svojega upravnika

Celje

– Jure Franulič: 041/646-678
– Valter Jelen: 040/515-099

Štore

– Jure Franulič: 041/646-678
– Valter Jelen: 040/515-099
– Petra Smogavec: 040/570-578

Šentjur

– Jure Franulič: 041/646-678

Teharje

– Valter Jelen: 040/515-099

Podčetrtek

– Jure Franulič: 041/646-678

Vojnik

– Jure Franulič: 041/646-678
– Petra Smogavec: 040/570-578

Frankolovo

– Valter Jelen: 040/515-099